Quy chế hoạt động sàn giao dịch TMĐT Fitin

 

 

I.        Nguyên tắc chung

Sàn giao dịch Thương mại điện tử FITIN.VN (Sàn TMĐT FITIN.VN) do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FITIN (Công ty) thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được FITIN.VN chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn TMĐT FITIN.VN và các Bên liên quan cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin sản phẩm được thực hiện trên Sàn TMĐT FITIN.VN.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn TMĐT FITIN.VN tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các Bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên FITIN.VN phải minh bạch và chính xác.

Sản phẩm, dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn TMĐT FITIN.VN phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Hoạt động mua bán, giao dịch hàng hóa, dịch vụ qua Sàn TMĐT FITIN.VN phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn TMĐT FITIN.VN phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn TMĐT FITIN.VN.

II.    Quy định chung

Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử: Sàn giao dịch TMĐT Fitin.vn do CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ FITIN phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Fitin.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Fitin.vn ”).

Định nghĩa chung:

Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Fitin.vn bao gồm: đăng tin rao vặt trực tuyến, đăng tin giới thiệu sản phẩm.

Người mua (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tải trên Fitin.vn của người bán. Người mua có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

Thành viên: là bao gồm cả người bán lẫn người mua.

-      Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Fitin.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua bán sản phẩm, dịch vụ trên website.

-      Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Fitin.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT.

-      Khi bạn đăng ký là thành viên của Fitin.vn , thành viên hiểu rằng:

+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.

+ Thành viên có thể mua sản phẩm, dịch vụ theo đúng giá và quy chuẩn theo đúng cam kết của thương nhân hợp pháp đã công bố trên sàn.

-      Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Fitin.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Fitin.vn.

III.      Quy trình giao dịch

1.            Quy trình dành cho người mua hàng

Khi có nhu cầu mua hàng trên Fitin.vn người mua nên thực hiện theo các bước sau đây:

 

Bước 1: Tìm kiếm, tham khảo thông tin sản phẩm, dịch vụ và các người bán mà người mua đang quan tâm;

 

 

 

 

Bước 2: Quyết định mua hàng: Dựa trên thông tin tham khảo được từ người bán sản phẩm, dịch vụ người mua đặt hàng bằng cách Sử dụng nút “Chọn mua” để đặt mua sản phẩm trực tuyến.

 

 

Bước 3: Thực hiện mua hàng trực tuyến:

Ấn chọn “Chọn mua” --> Ấn “Xem giỏ hàng” --> Ấn “tiếp tục”: Kiểm tra thông tin: địa chỉ giao hàng, số điện thoai, Giá cả, … --> Ấn “Tiếp tục” để chọn hình thức thanh toán và phương thức giao hàng” --> Thông báo đơn hàng thành công.