BƯỚC 2: LỰA CHỌN CÁC MẪU NỘI THẤT CĂN HỘ

Đây là các thiết kế gợi ý cho căn hộ của bạn. Trải nghiệm ngay!

Hoặc bạn có thể chỉnh sửa thiết kế theo mong muốn bằng nút "Xem Định Dạng 3D"

Kingdom 101 - Hoa Lâm
Kingdom 101 - Hoa Lâm

Vui lòng chọn thiết kế nhà

Kingdom 101 Căn hộ 1A 50m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 1A 50m2 Phong cách Scandinavian

80,300,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 1B 61m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 1B 61m2 Phong cách Scandinavian

105,990,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 1C 48m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 1C 48m2 Phong cách Scandinavian

88,888,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2A 78m2 Phong cách Midcentury

Kingdom 101 Căn hộ 2A 78m2 Phong cách Midcentury

139,637,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2A 78m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 2A 78m2 Phong cách Scandinavian

84,648,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2B 72m2 Phong cách Hiện đại

Kingdom 101 Căn hộ 2B 72m2 Phong cách Hiện đại

146,470,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2B 72m2 Phong cách Hiện đại

Kingdom 101 Căn hộ 2B 72m2 Phong cách Hiện đại

146,946,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2C 79m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 2C 79m2 Phong cách Scandinavian

64,580,000 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2D 70m2 Phong cách Rustic

Kingdom 101 Căn hộ 2D 70m2 Phong cách Rustic

86,132,600 VND
Kingdom 101 Căn hộ 2D 70m2 Phong cách Scandinavian

Kingdom 101 Căn hộ 2D 70m2 Phong cách Scandinavian

62,190,000 VND
Kingdom 101 Căn Hộ 3A 103m2 Phong Cách Hiện đại

Kingdom 101 Căn Hộ 3A 103m2 Phong Cách Hiện đại

180,160,000 VND