BƯỚC 2: LỰA CHỌN CÁC MẪU NỘI THẤT CĂN HỘ

Đây là các thiết kế gợi ý cho căn hộ của bạn. Trải nghiệm ngay!

Hoặc bạn có thể chỉnh sửa thiết kế theo mong muốn bằng nút "Xem Định Dạng 3D"

Central Premium - Quốc Cường Gia Lai
Central Premium - Quốc Cường Gia Lai

Vui lòng chọn thiết kế nhà

Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Hiện đại

80,549,000 VND
Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Hiện đại

83,612,000 VND
Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Scandinavian

Central Premium Tháp A-1 Diện tích 47.73m2 Phong cách Scandinavian

108,090,000 VND
Central Premium Tháp A-3 Diện tích 82.37m2 Phong cách Zen

Central Premium Tháp A-3 Diện tích 82.37m2 Phong cách Zen

178,254,193 VND
Central Premium Tháp A-4 Diện tích 92.47m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-4 Diện tích 92.47m2 Phong cách Hiện đại

74,779,600 VND
Central Premium Tháp A-5 Diện tích 68.65m2 Phong cách Neo Classic

Central Premium Tháp A-5 Diện tích 68.65m2 Phong cách Neo Classic

146,083,000 VND
Central Premium Tháp A-6 Diện tích 68.52m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-6 Diện tích 68.52m2 Phong cách Hiện đại

114,072,600 VND
Central Premium Tháp A-7 Diện tích 72.70m2 Phong cách Indochine

Central Premium Tháp A-7 Diện tích 72.70m2 Phong cách Indochine

130,744,768 VND
Central Premium Tháp A-8 Diện tích 65.57m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-8 Diện tích 65.57m2 Phong cách Hiện đại

56,745,000 VND
Central Premium Tháp A-9 Diện tích 64.50m2 Phong cách Zen

Central Premium Tháp A-9 Diện tích 64.50m2 Phong cách Zen

93,888,000 VND
Central Premium Tháp A-10 Diện tích 66.87m2 Phong cách Scandinavian

Central Premium Tháp A-10 Diện tích 66.87m2 Phong cách Scandinavian

94,959,000 VND
Central Premium Tháp A-11 Diện tích 82.39m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-11 Diện tích 82.39m2 Phong cách Hiện đại

125,145,600 VND
Central Premium Tháp A-12 Diện tích 54.63m2 Phong cách Hiện đại

Central Premium Tháp A-12 Diện tích 54.63m2 Phong cách Hiện đại

118,983,000 VND
Central Premium Tháp B-11 Diện tích 67.88m2 Phong cách Scandinavian

Central Premium Tháp B-11 Diện tích 67.88m2 Phong cách Scandinavian

92,430,000 VND
Central Premium Tháp B-11 Diện Tích 67.92m2 Phong Cách Hiện Đại

Central Premium Tháp B-11 Diện Tích 67.92m2 Phong Cách Hiện Đại

100,000,000 VND