BƯỚC 2: LỰA CHỌN CÁC MẪU NỘI THẤT CĂN HỘ

Đây là các thiết kế gợi ý cho căn hộ của bạn. Trải nghiệm ngay!

Hoặc bạn có thể chỉnh sửa thiết kế theo mong muốn bằng nút "Xem Định Dạng 3D"

Saigon South - Nam Saigon Residences
Saigon South - Nam Saigon Residences

Vui lòng chọn thiết kế nhà

Kiểu căn hộ A1 Diện tích 94.89m2 Phong cách Hiện đại

Kiểu căn hộ A1 Diện tích 94.89m2 Phong cách Hiện đại

146,682,000 VND
Kiểu căn hộ A2 Diện tích 94.89m2 Phong cách Hiện đại

Kiểu căn hộ A2 Diện tích 94.89m2 Phong cách Hiện đại

88,063,000 VND
Kiểu căn hộ B Diện tích 74.77m2 Phong cách Indochine

Kiểu căn hộ B Diện tích 74.77m2 Phong cách Indochine

101,475,000 VND
Kiểu căn hộ C Diện tích 74.34m2 Phong cách Neo Classic

Kiểu căn hộ C Diện tích 74.34m2 Phong cách Neo Classic

86,918,000 VND
Kiểu căn hộ D Diện tích 71.42m2 Phong cách Thô mộc

Kiểu căn hộ D Diện tích 71.42m2 Phong cách Thô mộc

104,816,600 VND
Kiểu căn hộ E Diện tích 104.03m2 Phong cách Hiện đại

Kiểu căn hộ E Diện tích 104.03m2 Phong cách Hiện đại

135,637,000 VND
Kiểu căn hộ F Diện tích 100.35m2 Phong cách Hiện đại

Kiểu căn hộ F Diện tích 100.35m2 Phong cách Hiện đại

177,119,600 VND
Kiểu căn hộ G Diện tích 65.30m2 Phong cách Hiện đại

Kiểu căn hộ G Diện tích 65.30m2 Phong cách Hiện đại

142,547,600 VND
Kiểu căn hộ H Diện tích 75.99m2 Phong cách Neo Classic

Kiểu căn hộ H Diện tích 75.99m2 Phong cách Neo Classic

74,606,600 VND